ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កម្ពុជាសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សចុងក្រោយនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកសារ 1682
កម្ពុជាសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សចុងក្រោយនេះ កម្ពុជាសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សចុងក្រោយនេះ

លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ឆាយ ថន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងផែនការ និងលោកស្រី ផូលីន ថាម៉េស៊ីស អ្នក តំណាងប្រចាំប្រទេសនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា បានយល់ស្របគ្នាថា ប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបាននូវជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរយៈ ពេលពីរទសវត្សចុងក្រោយនេះ ហើយក៏បានឯកភាពគ្នាថា សមាមាត្រប្រជាជនកម្ពុជា ដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមានចំនួន ១៣,៥% ដែលគណនាតាមទស្សនាទានចំណាយលើការប្រើប្រាស់ ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអង្កេតសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នារវាងក្រសួងផែនការ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង