ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គ.ជ.ប ចេញផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានស្ដីពី ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1278
គ.ជ.ប ចេញផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានស្ដីពី ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨ គ.ជ.ប ចេញផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានស្ដីពី ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ ០៤ ស្ដីពី ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨។ នេះបើតាមព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ ០៤ ដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

អត្ថបទទាក់ទង