ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និស្សិត ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ័ថ្មីរបស់ក្រសួងពត៌មាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 2129
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និស្សិត ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ័ថ្មីរបស់ក្រសួងពត៌មាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និស្សិត ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ័ថ្មីរបស់ក្រសួងពត៌មាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ក្រសួងព័ត៌មាន បានជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និស្សិត ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន ២៤នាក់ ដែលក្នុងនោះរួមមាន មុខជំនាញសារព័ត៌មាន ចំនួន ១៤នាក់ និងព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន ១០នាក់។

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទទាក់ទង