ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ត្រឹមម៉ោង៤រសៀលថ្ងៃទី២៩ មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងការងារ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ១៩៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1416
ត្រឹមម៉ោង៤រសៀលថ្ងៃទី២៩ មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងការងារ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ១៩៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ ត្រឹមម៉ោង៤រសៀលថ្ងៃទី២៩ មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងការងារ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ១៩៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២

គិតត្រឹមម៉ោង ១៦:០០រសៀល ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចំនួន ២០៥នាក់ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន សរុបចំនួន ១៩៥.៦៧៧.៥០០រៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកដែលចូលរួមបរិច្ចាគបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងថវិកា មានដូចតទៅ៖

អត្ថបទទាក់ទង