ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែម៦ចំណុច ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1312
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែម៦ចំណុច ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែម៦ចំណុច ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»

ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២០កុម្ភៈ ដែលបាននិងកំពុងមានការកើនឡើងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅតាមបណ្តា រាជធានី-ខេត្តពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែម៦ចំណុចស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ» នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី និងតាមបណ្តាអង្គភាពចំណុះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

សូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីដូចខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទទាក់ទង