ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ សម្រចបិទផ្សារ ៤កន្លែងជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1494
រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ សម្រចបិទផ្សារ ៤កន្លែងជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ សម្រចបិទផ្សារ ៤កន្លែងជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩

អត្ថបទទាក់ទង