ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ បានជិត៨០ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះតំបន់ក្រហមជិត៥០ម៉ឺននាក់

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 992
ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ បានជិត៨០ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះតំបន់ក្រហមជិត៥០ម៉ឺននាក់ ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ បានជិត៨០ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះតំបន់ក្រហមជិត៥០ម៉ឺននាក់

របាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានឲ្យដឹងថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ លើកទី១ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ បានចំនួនសរុប ៧៩៥,២៩១នាក់ ក្នុងនោះចាក់នៅតំបន់ក្រហមបានចំនួន ៤៩៦,៤០៧នាក់ ខណៈចាក់លើកទី២ បានចំនួន ២៧៥,៨៩៥នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង