ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៤ ៥៣៥ ៨៩៤នាក់(គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា)

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 720
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៤ ៥៣៥ ៨៩៤នាក់(គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា) សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៤ ៥៣៥ ៨៩៤នាក់(គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា)

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៤ ៥៣៥ ៨៩៤នាក់ ដែលស្មើនឹង ៤៥.៣៦% ធៀបនឹងគោលដៅដែលត្រូវចាក់ចំនួន ១០លាននាក់។

បាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង