ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សុន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូកបី លើកទី២៤តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ឯកសារ 1103
សុន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូកបី លើកទី២៤តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ សុន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូកបី លើកទី២៤តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

ខាងក្រោមនះជាសុន្ទរកថាទាំងស្រុង របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូកបី (ASEAN + 3) លើកទី២៤ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖

អត្ថបទទាក់ទង