ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVAXIN ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1044

នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញលិខិតសម្រេចមួយ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង ឈ្មោះ COVAXIN ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់។ សូមអាននូវសេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងស្រុងដូចខងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង