ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ការប្រឈមរបស់ ព្នង ក្នុងសម័យសង្គមទំនើប

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ វប្បធម៌ & ប្រវត្តិសាស្រ្ដ 860
ការប្រឈមរបស់ ព្នង ក្នុងសម័យសង្គមទំនើប RFI

នាទីអារ្យធម៌ខ្មែរ ធ្លាប់បាន​លើកឡើងពី ជនជាតិដើម​​ភាគតិច ​ព្នង និងដំណើរ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរសម័យ​ទំនើប​។​ នៅថ្ងៃនេះ ហេង ឧត្តម សូមបន្ត​​​ចាប់អារម្មណ៍តទៅទៀត អំ​​ពី​ ​​ព្នង ដោយ​សង្កត់​ធ្ងន់តែពី ការប្រឈម​របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​សម័យ​សង្គម​ទំនើប​។ ហេង ឧត្តម / RFI

អត្ថបទទាក់ទង