ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍​ ប្រកាសសាងសង់ស្ថានីយអង់តែនបន្ថែមចំនួន១០០ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាទូរសព្ទ និងអ៊ីនធឺណេត

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 402
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍​ ប្រកាសសាងសង់ស្ថានីយអង់តែនបន្ថែមចំនួន១០០ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាទូរសព្ទ និងអ៊ីនធឺណេត ក្រសួងប្រៃសណីយ៍​ ប្រកាសសាងសង់ស្ថានីយអង់តែនបន្ថែមចំនួន១០០ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាទូរសព្ទ និងអ៊ីនធឺណេត

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការសាងសង់ស្ថានីយអង់តែនបន្ថែមចំនួន ១០០បង្គោល ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវា នៅតាមគោលដៅទេសចរណ៍អាទិភាព និងតំបន់ទេសចរណ៍ដាច់ស្រយាល ។

ការសាងសង់ស្ថានីយ៍អង់តែនចំនួន ១០០ នេះ គឺប្រើប្រាស់ថវិការបស់មូលនិធិការតព្វកិច្ចសេវាសកល ព្រមទាំងសហការជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងប្រតិបត្តិករទូរសព្ទចល័ត ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាដល់គោលដៅទេសចរណ៍អាទិភាព និងតំបន់ទេសចរណ៍ដាច់ស្រយោល ។

អត្ថបទទាក់ទង