ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែង ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការចរាចរណ៍កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ50C ពីចំណុច ភូមិកង្កែប ឃុំច្រណូក

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 258
រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែង ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការចរាចរណ៍កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ50C ពីចំណុច ភូមិកង្កែប ឃុំច្រណូក រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែង ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការចរាចរណ៍កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ50C ពីចំណុច ភូមិកង្កែប ឃុំច្រណូក

រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែង នៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងពីផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការចរាចរណ៍កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ50 c ពីចំណុច ភូមិកង្កែប ឃុំច្រណូក ស្រុកកំពង់លែងទៅខេត្តកំពង់ធំ ។

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតដូចមានបញ្ជាក់ជូនក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង