ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី 08 នាក់ និង ជាសះស្បើយ 17 នាក់

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 210
ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី 08 នាក់ និង ជាសះស្បើយ 17 នាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី 08 នាក់ និង ជាសះស្បើយ 17 នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 08 នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ 08 នាក់) ជាសះស្បើយ 17 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះ មានអ្នកឆ្លងសរុប= 137,673 នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ= 134,471 នាក់ និង អ្នកស្លាប់= 3,056 នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង