ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តើរូបិយបណ្ណអាស៊ានអាចរក្សាតម្លៃបានដែរឬទេ ខណៈពេលដែលធនាគារកណ្តាលអាមេរិកធ្វើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់?

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 48

នៅពេលដែលធនាគារកណ្តាលអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលរបស់ខ្លួន និងដំឡើងនៅក្នុងចំនួនមួយយ៉ាងគំហុកដូចករណីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នោះតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនឹងកើនឡើងធៀបនឹងរូបិយបណ្ណសកល។

ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវព្រមានថា៖ ឱកាសនៃការកើតមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាសកល មានដល់ទៅ 98%

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 338

សញ្ញាព្រមានកំពុងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកល ខណៈអត្រាអតិផរណាដ៏ខ្ពស់, ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់យ៉ាងគំហ៊ុក

តើផែនការថាមពលថ្មីរបស់ EU នឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេចដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍?

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 538

ក្នុងពេលកើតមានវិបត្តិថាមពល បណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុបបានងាកទៅរកអ្នកផលិតធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នធម្មជាតិ (LNG)