ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន (AMM)

កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅពេលខាងមុខ កំពុងប្រឈមមុខនឹងភារកិច្ចដ៏លំបាក

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 397

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន (AMM) នៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងក្លាយជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើមជ្ឈភាព