ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កំពង់ផែ

កំពង់ផែទេសចរណ៍កោះទន្យាយ សាងសង់បានប្រមាណ ៧៥% ហើយ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 1136

កំពង់ផែសម្រាប់ចំណតទូកទេសចរណ៍កោះទន្សាយ នៃតំបន់រមណីយដ្ឋានឆ្នេរកែប ស្ថិតក្នុងខេត្ដកែប

រាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ពេល៦ខែទៀតឱ្យបញ្ចប់ការសាងសង់កំពង់ផែទេសចរណ៍នៅខេត្តកំពត

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ 739

រាជរដ្ឋាភិបាល ជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុនទទួលការសាងសង់កំពង់ផែទេសចរណ៍នៅខេត្តកំពតពន្លឿនការអភិវឌ្ឍឱ្យបានរួចរាល់យ៉ាងយូរនៅត្រឹមរយៈពេល៦ខែទៀត ខណៈ