ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តតាកែវ

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីក្នុងខេត្តតាកែវមានសមត្ថភាពភ្ញាស់កូនត្រីជាង២០លានកូនក្នុង១ឆ្នាំ

មុខរបរថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ 2424

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីក្នុងខេត្តតាកែវ មានសមត្ថភាពភ្ញាស់កូនត្រីជាង២០លានកូនក្នុង១ឆ្នាំ ដើម្បីលក់ទៅអោយកសិករយកទៅចិញ្ចឹមបន្ត

រដ្ឋបាលឃុំកុមាររាជា ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ច្រានចោលការចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់អគ្គលេខាធិការគណបក្សយុវជនកម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ 1682

នៅថ្ងៃទី២ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលឃុំកុមាររាជា