ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណបក្សភ្លើងទៀន

អតីតអ្នកគាំទ្រអតីតបក្សភ្លើងទៀន ១៥៦៥នាក់ នៅខេត្តកំពត ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 260

អតីតសមាជិក-សមាជិកា មកពីអតីតគណបក្សភ្លើងទៀនប្រមាណ១៥៦៥នាក់ មកពីស្រុកជុំគិរី

គ.ជ.ប ប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការ៖ គណបក្ស៩ទទួលបានអាសនៈ, CPP បាន ៩,៣៧៦ អាសនៈ គ្រប់គ្រង ១៦៤៨ឃុំ/សង្កាត់, CLP បាន ២១៩៨ អាសនៈ គ្រប់គ្រង៤ឃុំ

ឯកសារថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២​ 619

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦