ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោក ថោង ខុន

គណៈអចិន្ដ្រៃយ៍ CAMSOC ប្រជុំចង្អៀតពិភាក្សាពីបច្ចេកទេសវប្បធម៌ ត្រៀមពិធីបើក-បិទ SEA Games 2023

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ 998

(ភ្នំពេញ)៖ ដោយអនុវត្តនូវវិធានក្រសួងសុខាភិបាល ក៏ដូចជារក្សានូវនិរន្ដរភាពការងារប្រចាំសប្ដាហ៍

គោលដៅអេកូទេសចរណ៍ចំនួន៤ នឹងទទួលការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាកញ្ចប់ ដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចរក្នុងស្រុក !

នគរគំនិតថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ 991

(ភ្នំពេញ)៖ មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងទេសចរណ៍ បានលើកឡើងនូវគោលដៅសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍អាទិភាពចំនួន