ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បដិវដ្ដពណ៌

អ្នកវិភាគចៅចាក់ស្មុក៖ បាតុកម្មដឹកនាំដោយឈ្មោះ ឈឹម ស៊ីថរ និងបក្ខពួក ដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមនៃការទាមទារសិទ្ធិការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់អតីតបុគ្គលិកកម្មករ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 960

ចរិតនៃការប្រើប្រាស់រូបភាពតវ៉ាដើម្បីដុតកំហឹងសាធារណជន និងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រធ្វើជនរងគ្រោះតូបនីយកម្មលើការរំលោភបំពានច្បាប់ របស់ក្រុមជនអគតិមួយចំនួនជ្រកក្រោមស្លាកសហជីព