ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កសិកម្ម

តម្លៃស្រូវប្រាំងនារដូវប្រមូលផលខាងមុខ ប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះ ខណៈតម្លៃផលិតកម្មហក់ឡើងខ្ពស់ទ្វេដង

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 827

ការប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករ នារដូវប្រមូលផលខាងមុខនេះ អាចនឹងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃ

កម្ពុជានាំចេញផ្លែចេកស្រស់ជិត៣៥ម៉ឺនតោន នៅ៩ខែឆ្នាំនេះ, អ្នកនាំចេញរំពឹងការនាំចេញនឹងកើនឡើងច្រើន នៅឆ្នាំក្រោយ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១​ 1512

រយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញផ្លែចេកស្រស់បានចំនួន

រាជរដ្ឋាភិបាល ត្រៀមបម្រុងពូជស្រូវស្រាល ពូជបន្លែ និងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗទៀត សរុបជាង ២ពាន់តោន សម្រាប់ជួយប្រជាកសិករ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 927

រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា បានត្រៀមបម្រុងពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវជារូបវ័ន្តចំនួន