ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អាស៊ាន – ASEAN

ភាពភ័យខ្លាចចំពោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅសហភាពអឺរ៉ុប កំពុងបង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 221

អ្នកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនបានលើកឡើងកាន់តែច្បាស់ថា «សហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រឈមមុខនឹងរដូវរងាដ៏ឃោរឃៅ ដែលពោរពេញទៅដោយការមិនសប្បាយចិត្ត»។