ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កូវីដ-១៩

ភាពសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិន បានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុត ខណៈគោលនយោបាយ Zero-Covid និងភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំបំផុត

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 237

ការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំថ្មីបានបង្ហាញថា ភាពសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំពោះលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិន កំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុត

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២២នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៦នាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 153

នៅក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា