ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

IMF

តើស្ថាប័នបង្ការវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅ?

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 429

ពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនចំពោះការមកដល់នៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកលូតលាស់ និងនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ។

IMF ទម្លាក់​ការ​ព្យាករណ៍ GDP សកល ខណៈ​ទស្សនវិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​កើនឡើងនូវ«ភាពអាប់អួរ ​និង​ភាពមិន​ប្រាកដប្រជា»

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 361

កាលពីថ្ងៃអង្គារ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

ហានិភ័យចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២​ 596

«វដ្តនៃការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការហើយ»។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (World