ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កឹម សុខា

ពស់មួយក្បាលពីរក្នុងជំរុំព្រះអាទិត្យស្លាប់បាត់ហើយ

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃចន្ទ ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 1319

ការពិតវានៅតែជាការពិត បក្សធំព្រះអាទិត្យបានរលាយសូន្យបាត់ទៅហើយ និងមិនអាចរស់ឡើងវិញជារៀងរហូត។