ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសឡាវ

វៀតណាមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកសម្រេចចិត្ត ខណៈពេលដែលចិនបន្តពង្រីកអំណាច និងឥទ្ធិពល

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២​ 1080

វៀតណាមមានសុភាសិតដ៏ល្បីមួយឃ្លាដែលពោលថា «អ្នកជិតខាងល្អជាងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយ»។ បើផ្ទះមួយត្រូវភ្លើងឆេះ

កម្ពុជានៅ​មិន​ទាន់​ធ្លាក់ចូល​ក្នុង​អន្ទាក់​បំណុលរបស់​ចិន​នៅឡើយទេ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 442

ខណៈពេលដែលបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នានាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់បរទេស ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានគេតាមដានពីកម្រិតហានិភ័យនៃការដែលអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុង «អន្ទាក់បំណុល»