ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសឡាវ

អតិផរណានៅឡាវបានកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល ២២ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 211

នៅប្រទេសឡាវ អតិផរណានៅបន្តហក់ឡើងខ្លាំងហួសពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង ដោយក្នុងនោះការិយាល័យស្ថិតិ

រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឡាវ អរគុណកម្ពុជា ចំពោះការផ្តល់វ៉ាក់សាំង រថយន្ត និងបរិក្ខារផ្សេងៗទៀត ក្នុងការជួយប្រទេសឡាវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២​ 740

រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឡាវ អរគុណកម្ពុជា ចំពោះការផ្តល់វ៉ាក់សាំង

East Asia Forum ៖ វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឡាវ បាននាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២​ 509

២០២១ គឺជាឆ្នាំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសឡាវ។ គណបក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវដែលកំពុងកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃបានប្រារព្ធធ្វើសមាជលើកទី១១