ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 1479

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានស្នើឱ្យសហគ្រាសឯកបុគ្គល នីតិបុគ្គល

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កំពុងពន្លឿនការរៀបចំធ្វើគោលនយោបាយស្តីពីស្វាយចន្ទី ដើម្បីផលិតកម្ម និងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 975

ក្នុងគោលបំណងក្លាយជាប្រទេសផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្វាយចន្ទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងពិភពលោក ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម