ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងការបរទេស

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន អាចយកបញ្ហាតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ មកពិភាក្សាគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងថ្ងៃនេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 443

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន អាចនឹងយកបញ្ហាតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ មកពិភាក្សាគ្នា

កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី៧ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមមូលបទ «សាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិភាព និងវិបុលភាព» 

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 493

កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាងMLC លើកទី៧ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមមូលបទ

ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន កម្ពុជាសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា មកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥៥ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនោះឡើយ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 660

ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

លទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចលើកទីពីរ របស់ប្រេសិត ពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ា ទៅកាន់សាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា-ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ឯកសារថ្ងៃពុធ ទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 566

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចលើកទីពីរ របស់ប្រេសិត ពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ា