ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២២នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៦នាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 365

នៅក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា