ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

អាស៊ានចាំបាច់ត្រូវតែមើលឱ្យហួសពីចំណុចកុងសង់ស៊ីសទាំង ៥ របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃចន្ទ ទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 916

ការអត់ធ្មត់តែងតែមានដែនកំណត់ សូម្បីតែសម្រាប់ស្ថាប័នអាស៊ាន ដែលកំពុងតែល្បីឈ្មោះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក៏ដោយ។

អាស៊ានត្រូវតែរួមគ្នាចំពោះករណីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២​ 924

នៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលទើបជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុន ការឆ្លើយតបដំបូងពីសំណាក់អាស៊ាន គឺការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់។