ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ស៊ី ជីនពីង – Xi Jinping

ការព្យាករណ៍ខុសលើលោក Xi និងការរះឡើងរបស់ លោក Li

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២​ 1360

ក្រុមអ្នកវិភាគអាជីពស្តីពីប្រទេសចិន និងក្រុមអ្នកបន្ទរនៅតាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិច មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការតែងតាំងប្រធានបក្សទីក្រុងសៀងហៃ

សមាជគណបក្សនឹងធ្វើឱ្យប្រទេសចិនស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសង្រ្គាម

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២​ 829

វិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ហើយថវិកាការពារជាតិកាន់តែច្រើនជាងមុន បូករួមនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពក៏កំពុងស្ថិតក្រោមដំណើរការ។